การตั้งค่า Firewall Windows 7

Firewall (ไฟร์วอลล์ ) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์หรือซอฟต์แวร์ที่ เป็นอันตราย เช่น หนอนไวรัส หรือไวรัส ?เข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านทางเครือข่ายหรืออินเตอร์เน็ต ?นอกจากนี้ ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าคอมพิวเตอร์แล้วยังช่วยหยุดไม่ให้คอมพิวเตอร์ของคุณส่งซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายไป ยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นอีกด้วย

ในการใช้คอมพิวเตอร์ เมื่อคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมต้องการเรียกใช้หรือเชื่อมต่อกับเครือข่าย ?Windows มักจะถามว่าจะอนุญาตหรือบล็อกลิงค์หรือการเชื่อมโยงนั้นๆ เพื่อให้คุณรู้และเข้าการใช้งานไฟร์วอลล์ ได้อย่างถูกต้อง? วันนี้เรามาเรียนรู้การตั้งค่าไฟร์วอลล์ ของ Windows 7 กัน


1.คลิก Start Menu แล้วคลิดเลือก Control Panel


2.ที่ Control Panel คลิก System and Security

FORTINET


3.ต่อมาให้คลิกที่ Windows Firewall

FORTINET


4.ต่อมาให้ดูทางด้านซ้ายของหน้าต่าง คลิกคำสั่ง Turn Windows Firewall on or off

FORTINET


5.จะมาหน้าต่างที่สำหรับการตั้งค่าขั้นพื้นฐาน

FORTINET

- Turn on Windows Firewall

การตั้งค่านี้จะถูกเลือกเป็นค่าดีฟอลต์ ?เมื่อไฟร์วอลล์ Windows เปิดอยู่ โปรแกรมส่วนใหญ่จะถูกบล็อกการติดต่อสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์ ?ถ้าคุณต้องการอนุญาตให้โปรแกรมสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์ได้ คุณสามารถเพิ่มโปรแกรมนั้นลงในรายการโปรแกรมที่อนุญาต ?ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถส่งภาพถ่ายกับโปรแกรม? Message ที่คุณใช้ได้ทันทีจนกว่า คุณจะเพิ่ม โปรแกรม Message ลงในรายการโปรแกรมที่อนุญาต ของระบบไฟร์วอลล์

- Block all incoming connections, including those in the list of allowed program
การตั้งค่านี้จะบล็อกความพยายาม ทั้งหมดที่จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยไม่ได้รับอนุญาติ ?ให้ตั้งค่านี้ เมื่อคุณคิดว่าจำเป็นต้องใช้การป้องกันระดับสูงสุดกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายสาธารณะ (Public Network )ในโรงแรมหรือสนามบิน หรือ เมื่อคุณรู้ว่าขณะนี้หนอนไวรัส? คอมพิวเตอร์ (Computer Worm ) กำลังแพร่กระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ต ?ด้วยการตั้งค่านี้ คุณจะไม่ได้รับแจ้งเมื่อไฟร์วอลล์ Windows บล็อกโปรแกรมหรือสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ นั้นหมายถึงไฟร์วอลล์จะบล็อกทันที และโปรแกรมในรายการโปรแกรมที่อนุญาตจะถูกละเว้น แต่ถึงคุณจะบล็อกการเชื่อมต่อขาเข้าทั้งหมด ?คุณก็ยังสามารถดูเว็บเพจส่วนใหญ่ ส่งและรับอีเมล และส่งและรับ Massages ต่างๆ ได้

- Notify me when Windows Firewall blocks a new program
ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ไฟร์วอลล์ Windows จะแจ้งคุณเมื่อไฟร์วอลล์บล็อกโปรแกรมใหม่ และให้คุณมีทางเลือกที่จะยกเลิกการบล็อกโปรแกรมดังกล่าว

- Turn off Windows Firewall (not recommended)
หลีกเลี่ยงการใช้การตั้งค่านี้อย่างยิ่ง ?ถ้าคุณไม่มีไฟร์วอลล์ตัวอื่นใช้อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ?การปิดไฟร์วอลล์ Windows อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณและเครือข่ายของคุณ ?(ถ้ามี) ?เสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดจากแฮกเกอร์และซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายมากขึ้น


6.เมื่ออยู่ที่หน้าต่างตามข้อ 4 ให้คลิก Allow a program to communicate through Windows Firewall

FORTINET


7.หน้าต่างต่อมาให้คลิก Change Setting ถ้าได้รับระบบแสดงหน้าต่างถามระหัสผ่าน ก็ให้ใส่รหัสผ่านของ Administrator เพื่อเป็นการยืนยันการจะตั้งค่า

FORTINET


8.ทำการเลือกโปรแกรมที่ต้องคุณต้องการอนุญาต โดยคลิกใส่เครื่องหมายถูกที่รายการโปรแกรมภายใต้หัวข้อ Allowed programs and features: โดยเลือกตำแหน่งบนเครือข่ายที่คุณต้องการอนุญาตด้วย จากนั้นคลิก ?OK

FORTINET


9. ในกรณีที่ต้องการอนุญาตโปรแกรมที่อยู่นอกเนื่องจากในรายการ คุณก็สามารถทำได้ด้วยคลิกที่? Allow another program


10.จะมีหน้าต่างรายการโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ของคุณแสดงออกมา ให้คลิกเลือกโปรแกรมที่ต้องการอนุญาติ แล้วคลิก Add โปรแกรมที่เลือกจะไปปรากฎที่รายการ Allowed programs and features ให้คลิก OK อีกครั้งก็เสร็จเรียบร้อยในการอนุญาติโปรแกรมต่างๆ ให้ผ่านไฟร์วอลล์ได้

credit:notebookspec.com

ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 02-381-9075

Get started