ทำไมถึงต้องมี ไฟร์วอล์

"บ้าน" ถ้าไม่มีรั้วให้รอบปิดขอบให้สนิท ก็อาจจะสร้างความไม่สบายใจและความวิตกกังวลให้แก่ผู้อยู่อาศัยได้ ไม่รู้ว่าวันดีคืนดีจะมีโจรขโมยเข้ามาตอนไหน คอมพิวเตอร์ก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีรั้วไม่มีกำแพง เหล่าโจรและผู้ไม่ประสงค์ดีต่างๆ ก็อาจจะแอบย่องเข้ามาภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้เช่นกัน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกำแพงด่านแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Firewall กันก่อนดีกว่าครับว่าคืออะไร และเจ้ากำแพงนี้มีประโยชน์มากขนาดไหน แล้วก็เตรียมเจาะกำแพงเพื่อมาทำความรู้จักกัน

Firewall สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 2 กลุ่มคือ Software Firewall และ Hardware Firewall

1. Software Firewall

เป็นโปรแกรม Firewall ที่ต้องมีการติดตั้งลงบนเครื่อง PC (Personal Server) หรือบนเครื่องแม่ข่าย ซึ่ง Software Firewall มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบฟรีที่เป็น Open Source เช่น IPTABLES , IPCOP , Endian Firewall และแบบมีการคิดค่า License เช่น Kerio WinRoute Firewall ,ISA Firewall

2. Hardware Firewall

เป็น Firewall ที่มีประสิทธภาพการทำงานที่เร็วกว่า Software Firewall เนื่องจาก Hardware Firewall มีการประมวลผลโดยใช้ ASIC CHIP ซึ่งปัจจุบันมีการรวมความสามารถหลายๆอย่างเข้ามาในอุปกรณ์ประเภท Hardware Firewall เช่น Anti Virus, Anti Spam , IPS

ลักษณะการทำงานของ Firewall

บริการติดตั้ง Firewall จำหน่าย Firewall-ThaiFirewall

 

Firewall คืออะไร

บริการติดตั้ง Firewall จำหน่าย Firewall-ThaiFirewall

Firewall คือ ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ (อ่านว่า ไฟร์วอลล์) ไม่ให้ถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีหรือการสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมถึงเครือข่าย LAN ด้วย ซึ่งในปัจจุบัน Firewall มีทั้งอุปกรณ์ที่เป็น Hardware และ Software

หน้าที่ของ Firewall มีอะไรบ้างไร

บริการติดตั้ง Firewall จำหน่าย Firewall-ThaiFirewall

เมื่อเรามีระบบ Firewall ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกับการสร้างกำแพงให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา และเหลือประตูทางเข้าไว้เป็นทางผ่านของข้อมูลต่างๆจากเครือข่ายอื่น และตรงประตูนั้นจะมียามคอยรักษาการณ์อยู่คอยทำหน้าที่ตรวจสอบการเชื่อมต่อต่างๆให้เป็นไปตามกฏ ซึ่ง Firewall จะเป็นตัวกรองข้อมูลว่า ข้อมูลชนิดนี้คือ ใคร (Source) ตัวข้อมูลต้องการจะไปที่ไหน (Destination) และข้อมูลชิ้นนี้จะบริการอะไรหรือทำอะไร (Service/Port) ถ้ารู้สึกว่าข้อมูลไม่ปลอดภัยหรือมีความเสี่ยงที่จะมาทำความเสียหาย Firewall ก็จะทำหน้าที่กันไม่ให้ข้อมูลเข้าไปได้

ประโยชน์ของ Firewall

บริการติดตั้ง Firewall จำหน่าย Firewall-ThaiFirewall

ป้องกันว่าข้อมูลที่จะส่งผ่านนั้นมีความปลอดภัยหรือไม่โดยเปรียบเทียบกับกฏต่างๆที่ทางผู้ใช้งาน (administrator) ได้กำหนดไว้ หากไม่ผ่านกฎเพียงข้อเดียว Firewall ก็จะไม่ให้ผ่านเข้าไปเลย แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใช้งานเองด้วย ถ้าหากข้อมูลไม่ปลอดภัยแต่ผู้ใช้งานอนุญาตให้ผ่านเข้ามาได้ Firewall ก็จะปล่อยเข้ามา เมื่อทุกคนสามารถเข้าถึงโลกอินเทอร์เน็ตกันได้มากขึ้น ก็เหมือนกับการไปอยู่ในโลกกว้าง เราอาจจะไม่รู้จักกับคนทุกคน เว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ เพราะฉะนั้นเราควรที่จะสร้างกำแพงป้องกันตัวของเราเอาไว้สักนิด Firewall จึงเป็นด่านหน้าที่กรองผู้ไม่ประสงค์ดีได้ส่วนหนึ่ง เพื่อไม่ให้พวกนั้นสามารถเข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์และสร้างความเสียหายได้นั่นเอง

การเลือกการใช้งาน Firewall

บริการติดตั้ง Firewall จำหน่าย Firewall-ThaiFirewall

การเลือก Firewallให้เหมาะสม ไม่เพียงแต่ให้ตรงตามความต้องการขององค์กรแล้ว ยังต้องคงต้องคำนึงถึงว่าFirewallน้้นตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้มากที่สุด ซึ่งองค์กรต้องมีการกำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยขึ้นมาก่อน เนื่องจากนโยบายจะเป็นตัวกำหนดขอบเขตของความต้องการ Firewall ซึ่งจะสามารถกำหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือก Firewallให้ตรงกับความต้องการขององค์กรได

ติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ 02-381-9075

Get started